Shift Happens

Maarten Thans is specialist in stressmanagement, mentale en fysieke coaching.

“Ik werk vanuit het bio-psycho-sociale model. Dat bekijkt zowel biologische als psychische en sociale factoren. Anders dan de reguliere geneeskunde of traditionele coaching bijvoorbeeld, die vaak op één factor focust, vanuit één vakgebied. Maar omdat klachten en problemen meestal meer oorzaken hebben, moeten ze ook multidimensionaal worden benaderd. Het begint met goed luisteren en doelgericht vragen om hoofdzaken te scheiden van de ruis. Ik reduceer snel tot de kern en communiceer dat vervolgens helder met de cliënt. De essentie heb ik vaak tijdens het eerste sessie-uur te pakken, juist omdat ik de klachten interpreteer vanuit verschillende perspectieven. Door de benadering vanuit verschillende disciplines lukt het dan om in korte tijd mogelijke oorzaken voor (vage) lichamelijke of psychische klachten boven water te krijgen”
.

Ik heb een menu ontwikkeld waarin al mijn oosterse en westerse kennis, kunde en filosofie samenkomt in woord en (be)handeling: ‘SHIFT HAPPENS’ . Het menu is maatwerk. Het is een krachtig menu. Een menu vol van wat nodig is om greep te krijgen, te nemen of te houden op de situatie waar je in zit of waar je zo tegenop ziet. In korte trajecten. In deze praktijk of op een locatie naar keuze.

Werkwijze

In korte modules van vier of vijf sessies zijn mensen geholpen. Hoe? Zoals een chef-kok verschillende ingrediënten gebruikt voor zijn gerechten en daar steeds harmonie en balans in brengt, zo pas ik ook verschillende technieken en methodes toe. Een cliënt wordt in balans gebracht en in harmonie met zijn omgeving.

Tijdens de sessies wordt inzicht verschaft in de eigen situatie waarbij gebruik wordt gemaakt van oosterse en westerse mensvisies. Er worden daarnaast ook ‘tools’ aangereikt die helpen, om te gaan met stressoren. Deze ‘tools’ kunnen (non)-verbale communicatieve vaardigheden zijn, maar ook fysieke oefeningen (inspanning en ontspanning) en bijvoorbeeld mindfulness. Afhankelijk van de gekozen ‘ingrediënten’ maken we gebruik van een behandelkamer of van een multifunctionele ruimte; voor het oefenen van lichaamstaal bijvoorbeeld, of voor stresstraining/ademhalingstechnieken in combinatie met een fysiek onderdeel zoals een door mij voor dit doel ontwikkelde massage.”

Individueel en/of groepsgewijs, in De Praktijk Heemstede of in-company, worden, waar mogelijk nog preventief, personen en processen begeleid en worden inzichten verschaft in elkaar en de processen zoals: oorzaak en gevolg, vraag en antwoord, actie en reactie, passiviteit en activiteit, harmonie en disharmonie, etc.

Met diverse bedrijven wordt intensief samengewerkt met bedrijfsartsen, HR managers en reïntegratie-teams. Tevens kan, op verzoek van de cliënt of verwijzer, samenwerking plaatsvinden met andere specialisten.

Boek nu

Boek direct via ons contactformulier
of bel: 023–5291642.

    Ik heb een vraagIk wil graag boekenOverige