Ronnie Gardiner Methode (RMG) zet het brein in beweging

De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een oefenmethode voor de hersenen, waarbij op het ritme van muziek oefeningen worden gedaan aan de hand van geprojecteerde symbolen. Het doel hiervan is om de hersenen zodanig te activeren, dat deze in optimale conditie komen en –in geval van aandoeningen van het central zenuwstelsel- waar mogelijk te zorgen voor (gedeeltelijk) herstel van verstoorde functies.

De Methode:
De Ronnie Gardiner Methode sluit goed aan bij de wetenschappelijke inzichten betreffende neuroplasticiteit. Er wordt gebruik gemaakt van gehoor, gezicht, gevoel en beweging; door de multi-sensorische aanpak worden meerdere hersengebieden tegelijk geactiveerd. Dit stimuleert de samenwerking tussen verschillende hersengebieden onderling. Hierdoor kunnen nieuwe neurale netwerken ontstaan en daardoor functies verbeteren. Bovendien wordt, onder invloed van het gebruik van muziek, de dopamine-aanmaak gestimuleerd. Sinds 20 jaar maakt men in Zweedse ziekenhuizen, revalidatiecentra, instellingen en praktijken gebruik van de Ronnie Gardiner Methode, als onderdeel van de behandeling van patienten met o.a. de ziekte van Parkinson, MS, CVA en dementie.

Mogelijke effecten van RGM:

  • Verbetering concentratievermogen
  • Verbetering van de coördinatie
  • Verbetering van motorische vaardigheden
  • Verbeteringen van het geheugen
  • Een verbeterde lichaamsbalans
  • Verbetering van zowel spraak-, lees- als leervermogen
  • Toename van het zelfvertrouwen
  • Verbetering van de stemming (men wordt er vrolijk van)
  • Verhoging van het energieniveau

Meer informatie op rgm-nederland.nl.