Heleen

Specialiteiten

  • Ergotherapie

Ieder mens heeft recht op kwaliteit van leven en moet kunnen deelnemen aan het dagelijks leven met al haar uitdagingen. Ergotherapie maakt het mensen mogelijk om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te nemen aan activiteiten in je eigen omgeving en in de samenleving.

Vanuit mijn praktijk ‘Teamrevalidatie’ ben ik betrokken bij De Praktijk Heemstede. Wij zijn een multidisciplinair paramedisch team in de eerste lijn, gespecialiseerd in hersenletsel, maar u kunt ook voor alleen logopedie of ergotherapie bij ons terecht.

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.teamrevalidatie.nl